Radonsanering kostnad: Vad kostar radonsanering?

Kostnaden för radonsanering kan variera kraftigt beroende på olika faktorer, såsom vilken metod som används, byggnadens storlek och konstruktion, samt radonhalten i byggnaden. I Sverige, där radon är ett känt problem i vissa områden, är det särskilt viktigt att se över radonnivåerna i bostäder och arbetsplatser.

 

Här är några grova uppskattningar och aspekter att tänka på:

  1. Mätning: Innan du överväger sanering bör du först fastställa radonhalten i din byggnad. Det finns radonmätare som kan köpas eller hyras. Mätningen kan kosta allt från några hundralappar till över tusen kronor, beroende på mätmetoden och om du anlitar en professionell firma eller gör det själv.
  2. Radonbrunn: En vanlig metod för att minska radonhalterna i bostäder är att installera en radonbrunn, som suger ut radongas från marken under huset. Kostnaden för detta kan variera beroende på komplexiteten i installationen, men ligger ofta mellan 20 000 till 50 000 SEK eller mer.
  3. Radonsug: För hus med krypgrund kan ett radonsug vara en effektiv lösning. Kostnaden för ett radonsug kan variera men ligger ofta mellan 10 000 till 25 000 SEK.
  4. Tätning: Om radon tränger in genom otäta ställen i husets grund kan dessa tätas. Kostnaden för tätning beror på hur omfattande arbetet är, men kan ligga mellan 5 000 till 20 000 SEK.
  5. Ventilation: Att förbättra ventilationen i huset kan också hjälpa till att minska radonhalten. Kostnaden för detta varierar beroende på systemets storlek och komplexitet.
  6. Årlig drift: Vissa radonsaneringsmetoder, såsom radonsug eller radonbrunn, kräver energi för att fungera, vilket kan leda till ökade energikostnader.

Det bästa sättet att få en exakt uppfattning om kostnaden för radonsanering för just ditt hus är att kontakta några professionella radonsaneringsföretag och be om offert. Eftersom radon är ett känt problem i Sverige finns det många företag som specialiserar sig på radonsanering, och de kan ge mer specifika och uppdaterade kostnadsuppskattningar baserat på ditt hus och dess specifika förhållanden.