Ta reda på vad du och din familj andas in! Det är enkelt att göra en radonmätning själv!

Vår arbetsmetodik vid en radonbesiktning

För att kunna minska radonhalten är det viktigt att genomföra en grundlig radonbesiktning. En sådan klarlägger vad som orsakat den aktuella radonhalten. Först då vet man vilka radonsanerande åtgärder som är effektiva mot radongasen.  Man undviker också installationer som riskerar att förvärra eller kanske till och med orsaka ett radonproblem.

 

Radonbesiktning

Radonhalten konstateras över gränsvärdet.

 

Radonbesiktning fastställer vilken eller vilka radonkällorna är

 

Utvärdera husets konstruktion, sprickor i grunden, ventilation, etcetera

 

Förslag på åtgärder

 

Genomförande av åtgärder - radonsanering

 

Följa upp effekten genom radonmätning

 

Komplettera åtgärderna om det visar sig behövas

 

Avslutande långtidsmätning som bekräftar effekten av radonsaneringen

Fallstudie - radonsanering i verkligheten

Kund: Tillverkningsföretag inom livsmedelsindustrin

Problem: Stora lokaler med många småutrymmen gjorde det svårt att isolera radonläckaget

Åtgärd: Undertryck i ytterväggarna löste problemet

 

Radonhalten i verkstadsdelen var förhöjd och måste åtgärdas för att verksamheten skulle kunna fortsätta. Långa katakomber med rördragningar och teknisk utrustning, samt stora lagerlokaler gjorde att vi först karterade lokalerna med spårfilm. En förutsättning för en effektiv radonbesiktning. Karteringen pekade på att problemet låg inne i en  verkstadsdel. Vi påbörjade radonbesiktningen där i syfte att spåra läckorna. Ingenting hittades inledningsvis, till slut återstod bara en möjlighet - ytterväggarna, som var byggda i dubbla tegelvarv.

Redan vid första mätningen, i ett litet hål i ytterväggen gjorde radonmätaren stora utslag och skyhöga värden mättes upp. Ni hade vi hittat orsaken. Lösning blev att skapa undertryck i vägggarna. Enligt vår praxis följde vi sedan upp med en långtidsmätning som visade att radonhalterna nu låg under gränsvärdet för radongaser.

Komihåg-lista:

Varje lägenhet skall ha ett eget mätpaket

Ett mätpaket innehåller två spårfilmdosor

Samtliga källarrum, källargångar, trapphus och liknande bör radonmätas för att kunna spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig.

Kontakta oss när det är dags för en radonbesiktning av ditt hem!

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
radonmätningar
radonmätningar

Radonmätning i lägenhet/Villa

Det är enkelt och billigt att göra en radonmätning själv.

Här kan du beställa våra mest sålda Do-It-Yourself mätpaket för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresgäster. I varje mätpaket ingår 2 spårfilmdosor för långtidsmätningar som är det säkraste sättet att mäta radon och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Korttidsmätning

Måste du snabbt få fram ett ungefärligt värde (exempelvis vid köp av hus eller efter en åtgärd) så är en korttidsmätning ett bra alternativ. Resultatet är endast rådgivande och kan inte användas för något myndighetsbeslut. Korttidsmätning bör endast användas när tiden inte räcker till en långtidsmätning.

Välkommen till vår webbshop för att snabbt och enkelt beställa hem den typ av radonmätare du är i behov av!

Kände du till att?

Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige.

Radonbesiktning är enkelt! Vi gör allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att själv genomföra en radonbesiktning i din bostad.

Kontakta oss - redan idag!